دبستان سلام خلیج فارس را بیشتر بشناسیم

هداف پيش دبستان و دبستان سلام

۱ – ايجاد باورهاي معنوي در فراگيران

۲ – آموزش مهارت هاي زندگي و تبديل آن به يك رفتار لذت بخش . مهارت هايي چون دوست يابي و روش هاي حفظ آن ، توسعه صبر و تحمل ، استقلال در امور ، خود انضباطي ، لذت از توفيقات جمعي و …

۳ – تقويت حافظه و توانمند سازي فراگيران در حفظ و به خاطر سپاري مطالب مختلف

۴ – آموزش مهارت هاي ارتباط كلامي ( توسعه ذخير واژگان ، تقويت هنر استفاده از زبان بدن ، سخنراني ، بيان و … )

۵ – تقويت هوش هاي چندگانه ( زباني ، موسيقيايي ، منطقي ، رياضي ، بدني – جنبشي ، طبيعت گرايانه ، ميان فردي ، برون فردي ، فضايي )

۶ -افزايش انگيزه هاي يادگيري و ايجاد علاقه به مدرسه و محيط يادگيري و ايجاد فضايي شوق انگيز براي فراگيران

۷ -پرورش احساس مسئوليت درباره ي محيط زيست و تقويت انگيزه هاي حفظ و آباداني آن

۸ – پرورش درك و ذوق هنري

۹ – پرورش حس ميهن دوستي و احترام به قوانين

۱۰ – پرورش خلاقيت ماندگار

۱۱ – افزايش توانمندي هاي جسماني و حركني و آمادگي جسماني

** اهمّ تلاش ما در فعاليت هاي آموزشي ، در جهت تعميق درك مفاهيم آموزشي موجود در كتب درسي و تقويت مهارت هاي تحصيلي مي باشد. دروس مكمل نيز براي تقويت زيرساخت ها و اطلاعات ضروري علمي و آموزشي و تامين زمينه هاي پژوهشي مي باشد . اين برنامه ها هر ساله در پژوهسراي مجتمع و شوراي برنامه ريزي بازنگري شده و بر اساس بازخورد نتايج و ادله هاي علمي تغيير يا تصويب خواهد شد .

اميررضا خوشدل

تحصيلات : كارشناسي علوم ارتباطات

فعاليت آموزشي در مدارس تهران از سال ۱۳۷۱،دبستان همت منطقه ۱،دبستان صلحا منطقه ۴، دبستان جهان آرا منطقه ۳ ، دبستان طلايه داران منطقه ۱ ،دبستان ادب منطقه ۴

دبستان صالحين منطقه ۳ ،دبستان سلام منطقه ۵ ، دبستان بصير منطقه ۴،

 مسئوليت ها و پست هاي سازماني در سال هاي فعاليت

معلم كلاس اول دبستان ۳ سال،معلم كلاس سوم دبستان ۳ سال ، معلم كلاس چهارم دبستان ۱ سال ،معاون آموزشي دبستان ۳ سال ،معاون فرهنگي – پرورشي دبستان ۵ سال معاون اجرايي دبستان ۳ سال،مدير دبستان و پيش دبستان ۶ سال ،* بعضي مسئوليت ها و پست هاي سازماني ( به صورت هم زمان با موارد فوق ) نماينده مديريت مجتمع آموزشي ادب در امور كيفيت ۲ سال ، معاون طرح و برنامه مجتمع آموزشي صالحين ۳ سال ،معلم راهنما و مشاور پايه سوم دبستان ۲ سال مشاور مدير پيش دبستان صالحين ۱ سال ،* فعاليت هاي فرهنگي و مديريتي خارج از مدرسه ،مدير عامل و عضو هيئت موسس كانون فرهنگي شعائر الهي ۴ سال صاحب امتياز و مدير مسئول شركت تبليغاتي افراز ۸ سال،عضو تحريريه ماهنامه فرهنگي و اجتماعي دختران ۳ سال، طراح سوالات درس فارسي مركز نوآوري هاي آموزشي مرآت ۳ سال،طراح سوالات آزمون هاي ورودي راهنمايي گاج چاپ ۹۱ ،

اخبار هفته