دبستان سلام صادقیه را بیشتر بشناسیم

توسعه بهبود شرايط آموزشي

بكار گيري و ارتقاء روش هاي نوين يادگيري

حمايت و ياري رساني مستمر به فرآيند پرورش انسان هاي مسؤليت پذير و اخلاق مدار در جامعه ديني

ايجاد و ارتقاء روحيه حمايت ، احترام ، اعتماد متقابل و همزيستي مسؤلانه

بكار گيري و ارتقاء روش هاي موثر در مديريت رهبرانه

بكار گيري و ارتقاء رويكرد هاي روان شناسي مثبت نگر و فرآيندي

اهداف در حيطه نيروي انساني

جذب نيروهاي با انگيزه ، توانمند ، مسؤوليت پذير ، علاقه مند و متعّهد به بهبود در روند كاري

تقويت و افزايش مشاركت نيروها در سياست ها و برنامه ريزي ها

افزايش توان نيرو ها به عنوان نيروي حامي و موثّر در پرورش انسانهاي اگاه ، خشنود و سازگار با جامعه

فرصت دستيابي به حس سودمندي و تأثير گذاري در پيشبرد اهداف

اهداف آموزشي دبستان

ارائه برنامه درسي مبتني بر روش هاي نوين با رويكرد فرآيندي

ايجاد فرصت خود ارزيابي در دانش آموزان

زمينه سازي پرورش پرسشگري و پژوهش

گذار از شيوه هاي سنتي يا رويكرد انتقالي در برنامه ريزي درسي و ارزشيابي

ايجاد فرصت يادگيري مبتني بر انگيزش دروني

فراهم سازي زمينه جهت يادگيري مبتني بر تفكر و انديشه

اهداف در حوزه والدين

ايجاد فرصت و ارتقاء مشاركت فعال والدين در برنامه هاي آموزشي ، تربيتي و رفتاري

ايجاد فرصت همراهي و همسويي والدين با برنامه ها و اهداف مدرسه

افزايش مشاركت اولياء در روند بهبود مسائل دانش آموزان

هومن نيك پور

تحصيلات :

فارغ التحصيل دبيرستان مفيد

كارشناسي مهندسي آبياري و آباداني – دانشگاه تهران

كارشناسي  ارشد مديريت آموزشي – دانشگاه علامه طبا طبايي

  مشاغل و فعاليت هاي اجرايي:

۱٫ فوق برنامه و دبير شورا ها ي مدرسه جهان آرا سال هاي ۷۶و ۷۷ /۲٫ معلم راهنما مدرسه رافع سال هاي ۷۸ و ۷۹ / ۳٫ مدير مدرسه رافع سال هاي ۸۰ الي۸۲

۴٫ مدير مدرسه منتظر سال هاي ۸۳ الي ۸۶ /۵٫ معاون آموزشي مدرسه مفيد سال هاي ۸۷ الي ۸۹ /۶٫ مدير دفتر خدمات آموزشي و پژوهشي ( واحد نشريه – نظارت و ارزيابي ) مجتمع مفيد سال هاي ۹۰ و ۹۱ / ۷٫ دبير دروس ( رياضي ، فيزيك ، كامپيوتر ،قرآن ،شنا ، اجتماعي ،جغرافي ، انشاء) مدارس (مفيد – سلام – رافع – منتظر) سال هاي ۷۸ الي ۹۱/۸٫ تدريس دروس (مديريت آموزشي، مديريت عمومي، بودجه نويسي، نحوه برخورد با نوجوانان و كار آفريني ) در دانشگاه علّامه طباطبايي سال هاي ۸۷ الي ۸۹

دوره هاي آموزشي و مهارت هاي گذرانده شده:

۱٫ تعليم و تربيت و مراحل آن – مدرس :دكتر غلامحسين شكوهي /۲٫ تعليم و تربيت عمومي – مدرس : دكتر عبدالعظيم كريمي /۳٫ معلم راهنما و سيستم ماتريسي – مدرس : دكتر سعيدنيا /۴٫ اصول تربيت – مدرس : دكتر علي اصغر احمدي /۵٫ اداره اردو ها – مدرس : دكتر احمدي /۶٫ روابط انساني و مديريت زمان – مدرس: دكتر عبدالكريم سروش

۷٫ مهارت هاي ذهني پياژه – مدرس: دكتر منصوري /۸٫ تئوري انتخاب – مدرس : دكتر صاحبي/۹٫ ماشين رفتار – مدرس : دكتر صاحبي /۱۰٫ مونته سوري – مدرس : دكتر سعيدنيا – احمدي /۱۱٫ IB – مجتمع مفيد /۱۲٫ مسائل جنسي نوجوانان – مدرس : دكتر گلزاري

 عنوان مقاله هاي تأليفي:

۱٫ طرح كلاس در كلاس ( نشريه سما) /۲٫ چگونه فرزندان خود را به درس خواندن علاقه مند كنيم ( نشريه آشنا) /۳٫ چند نكته كليدي براي داوطلبان كنكور ( نشريه آشنا)

۴٫ دقيق خواني (نشريه پيشگامان) /۵٫ اشكال خلاصه برداري ( نشريه پيشگامان ) /۶٫ سرعت مطالعه ( نشريه پيشگامان) /۷٫ فنون و روش هاي مطالعه ( نشريه پيشگامان )

۸٫ برنامه ريزي اوقات فراغت ( نشريه پيشگامان) /۹٫ هر چه مي خواهيد به حافظه بسپاريد ( نشريه پيشگامان) /۱۰٫ چگونه درس بخوانيم تا هميشه درس نخوانيم ( نشريه پيشگامان) /۱۱٫ شرايط يك امتحان موفق ( نشريه پيشگامان) / ۱۲٫ يك عامل مؤثر در ايجاد انگيزه ( نشريه پيشگامان) /۱۳٫ انجام وظايف تحصيلي با تمركز قوي – كيفيت عالي (نشريه پيشگامان)

اخبار هفته